Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas vaikams nuo 1 – rių iki 5(6) – rių metų. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas.
Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir trunka vienerius metus. Teikiamas šešiamečiams (išimtiniais atvejais – 5 metų) vaikams, skirtas užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Privalomas nuo 2016.09.01.
Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo (žr. svetainėje- paslaugos-prašymai), gimimo liudijimo kopija.
Paslaugos gavėjas – ikimokyklinio amžiaus (1 – 5(6) m.) ir priešmokyklinio amžiaus (5(6) – 6(7) m.) vaikai.
Už paslaugą atsakinga – įstaigos direktorė. Kontaktinis telefonas (8 5) 2777998.
Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Vaikai į Vilniaus lopšelį-darželį „Lakštingala“ priimami pagal centalizuoto priėmimo į Vilniaus darželius tvarką, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015. lapkričio 11 d. Nr. 1-235 m.
Mokestis už paslaugos suteikimą – vyksta pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2070).
Paslaugos teikėjas – Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“, Lakštingalų g.10, LT-10103 Vilnius.