MIELI TĖVELIAI IR GLOBĖJAI, MALONIAI PRIMENAME

 • Patikrinti mokinio sveikatą ypač svarbu dėl Jūsų vaiko gerovės.
 • Paskutinė išduota mokinio sveikatos pažyma laikoma galiojančia iki 2020
  gruodžio 31 d. imtinai, jeigu :

  • tęsiamas mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje;
  • sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo
   grupės);
  • neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti
   laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.
 • Mokinys, kuris pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą, turi profilaktiškai
  pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą iki rugsėjo 15 d.
 • Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti
  ugdymo įstaigai Mokinio sveikatos pažymėjimo formą dviem būdais:

  • atspausdintą, prisijungus prie portalo www.esveikata.lt;
  • sukūrus individualų peržiūros kodą portale www.esveikata.lt ir pateikus
   ugdymo įstaigai, kartu pridedant ir vaiko gimimo datą. Pridedame
   instrukciją kaip sukurti ir pateikti ugdymo įstaigai peržiūros kodą, norint
   peržiūrėti spauskite čia.
 • Jei ugdymo įstaigose dirba visuomenės sveikatos specialistas, jis gavęs
  apibendrintus mokinio sveikatos pažymėjimo duomenis, perduoda juos tik
  ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.