Įstaigos 50 – asis JUBILIEJUS

Šis Rugsėjis mūsų bendruomenei ypatingas, nes pasitikome ir išlydėjome 50-ąją vaikučių kartą. Visą savaitę šios gražios šventės proga įstaigos bendruomenė paminėjo įvairiomis ugdomosiomis veiklomis. Per tiek darželio gyvavimo metų įvyko nemažai pokyčių – keitėsi žmonės, aplinka, pavadinimai, norai. Tačiau  svarbiausios vertybės ir tikslai išliko tie patys. Mes visuomet siekėme ir siekiame ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius bei sudaryti sąlygas vaikų kūrybinei laisvei.

Rugsėjo 1 – ąją darželis pasidabino pačiomis nuostabiausiomis šventinėmis spalvomis. Vaikus pasitiko pedagogių išpuoštos lauko aikštelės. Lopšelio – darželio „ Lakštingala“ direktorė Virginija Smalinskienė svečiams ir įstaigos darbuotojams tarė sveikinimo žodį, linkėjo darnos, sveikatos ir ilgų kūrybingų darbo metų. Taip pat šventės metu buvo pasveikinta, nuo pat lopšelio – darželio įkūrimo dirbanti ikimokyklinio ugdymo mokytoja Liucija Derkač, jai įteiktos padėkos už nuoširdų ir atsakingą darbą. Padėkos žodžius tarė tėvai, kurie prisiminė kaip patys lankė šį darželį, o dabar jau lanko jų vaikučiai.

Neišdildomiems prisiminimams lopšelio – darželio bendruomenė svečiams dovanojo galimybę įsiamžinti nuotraukose su darželio 50 – ojo gimtadienio logotipu. Muzikos mokytoja Natalija su darželio auklėtiniais dovanojo muzikinę dovaną, lopšelio – darželio dainelę – „Lakštingalos šeima“. O visą renginį vainikavo ir visus dalyvaujančius linksmino ansamblis „ Baltos varnos“.

Gimtadienio proga lopšelio – darželio „Lakštingala“ administracija organizuoja esamų ir buvusių darbuotojų jubiliejinę kelionę, kuri vyks spalio 10d. į Zanavykų kraštą. Joje tikrai nestokos edukacijų, šokių, žaidimų, skambaus juoko, prisiminimų, pasakojimų bei istorijų apie prabėgusius darbo metus.

Jubiliejinių metų gale į baigiamąjį renginį pasikviesime savivaldybės atstovus, iš kurių laukiame įvertinimo ir padėkos raštų!