Lopšelio-darželio psichologas

Į LOPŠELIO-DARŽELIO PSICHOLOGĄ

KREIPKITĖS ŠIAIS KLAUSIMAIS

TĖVŲ KONSULTAVIMAS: Penktadieniais 15:00-17:00

Norėdami pasitarti su psichologe, kreipkitės

el. paštu psichologe.cerniauskiene@gmail.com

Konsultacijų informacija yra konfidenciali.