DĖL TEISĖS Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ PRIEŠMOKYKLINUKAMS

MIELI TĖVELIAI,

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m.
rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau –
priešmokyklinukai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę
įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš
vaiko globėjų.
Kad priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai
(globėjai) turi pateikti prašymu. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams ( SP-11 forma ) galima
pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
1. Tiesiogiai el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;
2. Neturintiems galimybių pateikti prašymą el.būdu, užpildyti pridedamą formą(prašymo
forma), ją pasirašyti ir nuskenuotą ar nufotografuotą:
– atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba
– siųsti paštu ar atnešti į Socialinių išmokų skyrių adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545