Maitinimas

Lopšelyje–darželyje vaikai maitinami 3 kartus per dieną  (pusryčiai, pietūs ir vakarienė).

LOPŠELIO DARŽELIO „Lakštingala“ VALGIARAŠTIS

 

Papildomai vaikai gauna pieno produktų pagal paramos programą „Pienas vaikams“ ir vaisių pagal „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ programą.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos. Už mitybos organizavimą, jo kokybę, gamybos priežiūrą atsako darželio dietistė.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromas perspektyvinis valgiaraštis trim savaitėm su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraštį tikrina ir tvirtina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Trijų kartų maitinimo kaina :

  • lopšelio grupėse – 2,20 Eur.
  • darželio grupėse  – 2,50 Eur.

Lopšelis-darželis dalyvauja iniciatyvoje „Sveikatai palankus“ ir pradeda integruoti sveikatai palankius patiekalus, naudojasi R. Bogušienės rekomenduojamu ,,Sveikatai palankių technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu“. 

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais (SAM tvarkos aprašas);
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ reikalavimais
  3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais (VMVT aprašas).
  4. Bogušienės „Sveikatai palankių tecnhologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu“, „Pavyzdiniu ikimokyklinių įstaigų 15 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkiniu“, 15 dienų perspektyviniu valgiaraščiu ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“.

DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO