Dėmesio dėl ugdymo proceso nutraukimo

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, vykusios š. m. kovo 12 d., posėdžio protokolo Nr. A16-213/20(2.6.2.1-CIV) sprendimais,

Pranešame, kad nuo kovo 13 d. (penktadienio) nutraukiamas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose ir darželis nedirbs. 

Vadovaujantis Mokesčio tvarkos 8 ir 11.2.9 p., mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą paskelbus epidemijai nemokamas.

Daugiau informacijos apie situaciją Vilniaus mieste – https://vilnius.lt/lt

Apie epidemijos pratęsimo ar pabaigos datą informuosime papildomai.

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.
Taip pat bet kuriuo paros metu galima skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą tel. Nr. (8 5) 212 4098.

Lietuvos mažųjų žaidynių I etapo finišas

Mūsų darželyje finišavo mažųjų žaidynių I etapas. Uždarymo šventėje dalyvavo dviejų olimpinių žaidynių dalyvis Tomas Kaukėnas. Vaikai dalyvavo improvizuotoje biatlono estafetėje, miklino akies taiklumą šaudydami lazeriniu šautuvu, išklausė olimpiečio pamokėles. Vaikai varžėsi apsirengę pasaulio biatlono taurės dalyvių marškinėliais. Labiausiai pasižymėję vaikai gavo tokius marškinėlius dovanų iš žymaus sportininko rankų. Priešmokyklinukai sužinojo, kad biatlonas, tai dviejų sporto šakų junginys, kad reikia šliuožti slidėmis ir taikliai šaudyti. Kovo mėnesį darželio rinktinė dalyvaus zoninėse II etapo mažųjų žaidynių varžybose.

Dėl rankų dezinfekavimo skysčio naudojimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose

Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis,  pagrindinės pasirengimo koronaviruso protrūkiams priemonės visuomenėje yra šios:

1. Likti namie, jei jaučiami respiraciniai simptomai (pakilusi temperatūra, kosulys, dusulys). Todėl vaikai su šiais simptomais neturi būti vedami į darželius.

2. Kosėjimo, etiketas: kosint, čiaudint burną bei nosį  užsidengti servetėle, po to servetėlę išmesti į uždarą šiukšlių dėžę su automatiniu dangčio pakėlimu. Todėl darželiuose turėtų būti mokoma kosulio etiketo, turi būti vienkartinių servetėlių atsargos ir pedalinės šiukšlių dėžės.

3. Rankų higiena: dažnai plauti rankas su tekančiu vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sek, ypač  pasinaudojus tualetu, prieš valgį, išsišnypštus nosį, pakosėjus ar nusičiaudėjus. Papildomai darželiuose siūlome vaikams nusiplauti rankas tik atvykus į ugdymo įstaigą, grįžus iš lauko, pažaidus su bendro naudojimo žaislais, prieš miegą.

4. Jei nėra šalia muilo ir vandens, tada naudoti alkoholinį rankų dezinfektantą. Tai darželio vaikams nėra aktualu, nes šiuo metu reikėtų vengti išvykų.

5. Nuolatinė aplinkos priežiūra. Dažnai liečiamų paviršių nuolatinis valymas (2-3 kartus per dieną). Nepakanka vien grindų, baldų paviršiaus valymo. Atkreiptinas dėmesys į durų rankenas, tualeto nuleidimo bakelio rankenas, žaislus. Valymui pakanka vandens ir įprastinių valymo priemonių. Rekomenduojama naudoti vienkartines šluostes, kurias po panaudojimo išmesti į uždarą atliekų talpą. Jei naudojamos daugkartinės paviršių valymo šluostės, jas plauti automatinėse skalbimo mašinose, dezinfekuojant karščiu.

Alkoholiniai rankų dezinfektantai mažiems vaikams nerekomenduotini dėl šių priežasčių:

Sąlyčio  trukmė su oda turi būti ne mažiau 15 -20 s. Alkoholis per odą gali prasiskverbti į kraują, o minėti dezinfektantai nėra gaminti specialiai vaikams, jų poveikis vaikų sveikatai nėra vertintas. Vaikai rankomis mėgsta liesti veidą, kišti pirštus į burną, todėl atsiranda grėsmė  cheminei medžiagai patekti į vaiko organizmą ne tik per odą, bet ir per burną.

Rankų dezinfektantai paprastai skirti naudoti vietose, kur greta nėra praustuvės, t.y.  kelionėse, išvykose ir pan.
Teisingai plaunant rankas vandeniu ir muilu, mechaniškai pašalinama 95 % mikroorganizmų.

UŽGAVĖNĖS SU NARATYVINIO ŽAIDIMO ELEMENTAIS

Nors šiemet žiema šalčiais negąsdino ir sniego nepripustė,  vis dėl to mūsų darželio bendruomenė netradiciškai ir triukšmingai išvarė žiemą. Lopšelio – darželio kieme vyko džiugi,  žaisminga,  su naratyvinio žaidimo motyvais šventė – Užgavėnės. Pedagogės kartu su vaikais persirengė įvairiais personažais : čigonais,  velniais,  raganomis, daktarais, ožiais, ubagais. Tuomet garsiai šoko ir trepsėjo meškų ir blynų šokius,  rankomis smarkiai pliaukšėjo,  stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą. Ragana įvairiais burtais ir užkalbėjimais užbūrė Morę,  o savo juoku išgąsdino žiemą ir prižadino pavasarį!  Vaikai godžiai valgė gardžius blynus ir siuntė dėkodami šeimininkėms oro bučinius. 

Keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka

Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).

Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti: 

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Kviečiame susipažinti su  nauja Mokesčio už Vaiko išlaikymą darželyje tvarka ir mokesčio panaudojimo aprašu.

TRIJŲ KARALIŲ DIENA

ŠEŠĖLIŲ TEARO SPEKTAKLIS ”ISTORIJA APIE MARIJĄ IR JUOZAPĄ”

Kiekvienais metais sausio 6-ąją švenčiama Trijų Karalių diena, simbolizuojanti kalėdinio laikotarpio pabaigą ir saulės sugrįžtuves. Šįkart, minėdamos šią dieną, trys lopšelio-darželio „Lakštingala“ pedagogės – muzikos vadovė Natalija, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Barbara ir logopedė Inga – pakvietė vaikus į šešėlių teatro spektaklį „Istorija apie Mariją ir Juozapą“. Ši istorija pasakoja apie Tris Karalius išminčius, kurie, vedini ryškios žvaigždės, atėjo pasveikinti gimusio Kūdikėlio ir įteikė jam dovanų: miros, simbolizuojančios pagarbą, aukso, simbolizuojančio Kūdikėlio gimimo neapsakomą vertę ir smilkalų, kurie mūsų sielas ir širdis priartina arčiau dangaus. Spektaklio pabaigoje visi supratome, kad pati didžiausia dovana – Jėzaus gimimas, kuris sušildė ne tik mūsų širdis, bet ir viso pasaulio, įžiebdamas vilties bei meilės žvaigždę. 

Bet šešėlių teatro aktoriams to neužteko! Siekdami tobulinti savo veiklos kokybę ir ieškodami naujų bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais būdų bei sklaidos, šešėlių teatro spektaklį parodėme ir lopšeliuose-darželiuose „Smalsučiai“ bei „Coliukė“. Tikime, kad įvairiapusiškesnis bendradarbiavimas suteikia galimybes pedagogams įgyti patirties, efektyvinti vaikų ugdymo(si) procesą, plėtoti ugdomosios veiklos formas. Na, o vaikams atvežėme šiek tiek paslapties, žinių ir gerų emocijų.

Prieš atsisveikindami ir palinkėdami gerų metų, dar davėme užduotį: nupuošti Kalėdų eglutes ir surinkti visus kitus kalėdinius papuošimus. Štai tokia jaukia ir nuoširdžia gaida užbaigėme šventinį laikotarpį, širdelėse jau vėl šiek tiek ilgėdamiesi Kalėdų jaukumo ir šilumos, bet per daug neliūdėdami ir žinodami, kad mūsų laukia kitos smagios dienos!

Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“ pripažintas aktyvia mokykla

GERBIAMIEJI,

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 10 d. rinkosi į posėdį Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) ir įvertino Jūsų fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą bei priėmė sprendimą pripažinti Jūsų mokyklą aktyvia mokykla. Posėdžio metu priimtus sprendimus ir kitą informaciją galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt.

Pateisinimas už praleistas ugdymo dienas dėl ligos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a).“ Informuojame, kad gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos. Susirgus vaikui, tėvai turi apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojoms. Pateisinimą raštu apie vaiko ligą pateikti atvykus po ligos į darželį per 1 darbo dieną. Taip pat pateisinimą dėl ligos raštu tėvai gali siųsti elektroniniu paštu rastine@lakstingala.vilnius.lm.lt Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo vadovausimės ir pateisinsime nelankytas dienas, kai vaikas serga. Pridedame parengtą tėvų pateisinimo raštu vaiko ligos pateisinimo formos pavyzdį.

Tėvų rašto dėl ligos pateisinimo pavyzdys.

 

Mieli tėveliai ar globėjai!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.

Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta prisegtuose prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt  darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis“, pasirenkant meniu punktą „Pažymos“.

Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.